Genel Kiralama Sartları

1- İşbu Genel Kiralama Şartları ile, merkezi Teşvikiye Mah. Hacı Emin Efendi Sk. No:22 D:2 Şişli/İstanbul adresinde bulunan mağazamızda sağlanan kiralama hizmeti ile ilgili tabi olunan şart ve hükümler düzenlenmiştir.
Bundan sonra kiralanan eşya “Ürün”; Ürünü Kiraya Veren “Kiraya Veren” ve ürünü kullanmak üzere kiralayan “Kiralayan” olarak anılacaktır.

Kiralayan, kiralanan her Ürün için işbu Genel Kiralama Sartlarını yazılı veya sözlü olarak kabul etmiş sayılır.

2- Kiralama Süresi ve Ürünün iadesi: Kiralayan, kendisine teslim edilen Ürün’ün teslim tarihinden itibaren dört (4) gün süresince elinde bulundurma hakkına sahiptir. Kiralayan, teslim alınan tarihten sonraki dördüncü (4.) günün sonunda Ürünün Kiraya Verenin anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim edilip göndereceğini veya Kiraya Verenin yukarıda belirtilmiş olan adresinde elden teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürünün süresinde anlaşmalı kargo şirketi veya Kiraya Verene yukarıda belirtilmiş olan adresinde elden teslim edilmemesi halinde, Ürünün kira bedelinin yarısı kadar ilave ücret tahsil edileceği Kiralayan tarafından kabul edilir.

               i) İstanbul içi kargo gönderim ücretleri Kiralayan tarafından karşılanır ve gönderim ile birlikte ödenir. Kiralama süresi sonunda Ürün geri gönderim bedeli ise Kiraya Veren tarafından karşılanmaktadır. Gönderim ve kiralama sonrası geri gönderim Kiraya Verenin anlaşmalı olduğu kargo şirketi üzerinden yapılır.

              ii) İstanbul dışı gönderilerde kargo ücretleri Kiralayan tarafından karşılanır.

3- Kiraya Verenin Yükümlülükleri: Kiraya Veren, Ürünün Kiralayana hasarsız ve temiz olarak teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4 – Kiralayanın Yükümlülükleri: i) Kiralayan, Ürünü her türlü özeni göstererek en iyi şekilde kullanacağını ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder. ii) Kiralayan, kullanımı esnasında Ürün’e verdiği hasar ve zararlardan sorumludur.

5- Kullanım Kosulları ve Tadilat: i) Kiralayan, Ürünü hasarsız olarak teslim aldığını ve Üründe meydana gelen her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul eder. ii) Kiralayan, Kiraya Verenin bilgisi dahilinde, Ürünün boyunu uygun hale getirmek amacıyla, Ürünün kesilmeden el dikişi ile “teyel dikiş” yaptırma hakkına sahiptir. Teyel dikiş haricinde Üründe herhangi bir tadilat yapılamaz. Aksi halde, Kiraya Veren tarafından belirlenecek Ürün bedeli Kiralayandan tahsil edilir. ii) Terzi ücreti Kiralayana aittir. iii) Kiralayan, Kiraya Veren tarafından teslim edilen Üründen farklı bir Ürün iade edemez. Ürünün hiç iade edilmemesi veya iade edilen Ürünün, teslim edilen Üründen farklı olduğunun anlaşılması ile birlikte Kiraya Veren, orijinal Ürünün kendisi tarafından belirlenecek bedelini Kiralayandan tahsil etmeye yetkilidir. Bu madde işbu Genel Kiralama Şartlarının diğer her maddesi gibi her kiralama ile birlikte baştan kabul edilmiş sayılır.

6-Devir Yasagı: Kiralayan, Kiraya Verenin yazılı izni olmaksızın, işbu Genel Kiralama Şartları’ndan kaynaklanan kullanım haklarını kısmen ya da tamamen üçüncü kişi ve/veya kişilere devredemez.

7-Cayma Hakkı: Kiralayan, ödemesini yaptığı veya kaporasını bıraktığı üründen vazgeçer ise, para iadesi talep edemez, ancak ödediği tutar kadar 6 ay içinde başka bir ürün kiralama hakkına sahiptir.

8- Yetkili Mahkeme: İşbu Taahhütnameden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilmiştir.

KVKK Rıza Metni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir